POČETNA

Izrada elaborata za legalizaciju

Izrađujemo elaborate za legalizaciju koji uključuju: izmjeru objekta, izradu nacrta postojećeg stanja i izradu geodetske snimke izvedenog stanja.

Legalizirati se mogu sve građevine koje su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađene na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH od 21.07.2011. g.

elaborat legalizacija rijeka

Energetska obnova zgrada

Nudimo izradu projekata energetske obnove zgrada u skladu s uvjetima natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Projekti energetske obnove odnose se na vanjsku ovojnicu zgrade te građevinske zahvate u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade odnosno smanjenja energetskih potreba.

projekt energetske obnove zgrade

Projektiranje u elektrotehnici

Djelatnost obuhvaća projektiranje, nadzor nad gradnjom i konzalting na području elektrotehnike. Višegodišnje strukovno iskustvo je jamstvo visokokvalitetnog pokrivanja područja iz elektrotehnike kod industrijskih, poslovnih i stambenih objekata.

Sva projektna rješenja su usklađena s važećom zakonskom regulativom, propisima, domaćim (HRN) i međunarodnim (IEC) normama te pravilima struke.

elektro projektiranje rijeka

Projektiranje u građevinarstvu

  • procjena vrijednosti nekretnine i provjera pravnog statusa, odnosno uspoređivanje podataka u vlasničkoj i prostornoj dokumentaciji sa stanjem u naravi 
  • etažiranje - postupak kojim se uspostavlja vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade
  • stručni nadzor nad gradnjom: nadziranje građenja u odnosu na usklađenost s građevinskom dozvolom, glavnim projektom i tipskim projektom
projektiranje građevina rijeka

Kontaktirajte nas