PROJEKTIRANJE U ELEKTROTEHNICI

Djelatnost obuhvaća projektiranje, nadzor nad gradnjom i konzalting na području elektrotehnike. Tvrtka zapošljava ovlaštene inženjere iz domene elektrotehnike. Višegodišnje strukovno iskustvo je jamstvo visokokvalitetnog pokrivanja područja iz elektrotehnike kod industrijskih, poslovnih i stambenih objekata. Sva projektna rješenja su usklađena s važećom zakonskom regulativom, propisima, domaćim (HRN) i međunarodnim (IEC) normama te pravilima struke.

Projektiranje

Izrada projektne dokumentacije za elektroinstalacije:

 • Idejna rješenja i studije
 • Idejni projekti
 • Glavni projekti
 • Izvedbeni projekti
 • Dokumentacija izvedenog stanja
 • Troškovnici
 • Tender dokumentacija
 • Elaborati
projektiranje elektrotehnika rijeka

Dokumentacija za elektroinstalacije obuhvaća jake i slabe struje

 

Elektroinstalacije jake struje:

 • Priključak i energetski razvod
 • Niskonaponske instalacije za sve vrste objekata
 • Sustavi automatizacije u industriji
 • Sustavi automatizacije u zgradarstvu
 • Agregatsko i besprekidno napajanje
 • Trafostanice
 • Zaštita od munje i izjednačavanje potencijala
 • Javna rasvjeta, unutarnja i dekorativna rasvjeta
 • Fotonaponski sustavi za grid upotrebu (prodaja el. en. po uvjetima povlaštenog proizvođača)

Elektroinstalacije slabe struje:

 • Strukturno kabliranje
 • Tehnička zaštita (videonadzor, vatrodojava, detekcija plina, protuprovala…)
 • Sustavi centralnog upravljanja i nadzora (pametne kuće)
 • Telefonske instalacije
 • Audio/video portafonski sustavi
 • Zajednički antenski sustavi
 • Ozvučenje
 • DTK

Stručni i projektantski nadzor građenja

 • Nadzor nad elektrotehničkim radovima na gradilištima i objektima

 

Konzalting

IFC nudi savjetovanja na području elektrotehnike i energetike. Svoje klijente savjetuje i sugerira najbolja i optimalna tehnička rješenja u odnosu kvaliteta - cijena. Investitoru su na raspolaganju konzultantske aktivnosti vezane uz stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Trebate neke od naših usluga?