ENERGETSKA OBNOVA

Nudimo izradu projekata energetske obnove zgrada u skladu s uvjetima natječaja i javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost FZOEU te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Projekti energetske obnove uključuju:

  • pribavljanje potrebne postojeće projektne dokumentacije
  • prijedlog mjera energetske obnove s naglaskom na maksimalizaciju ušteda u odnosu na ulaganje
  • izrada arhitektonskih nacrta
  • izrada elaborata o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti
  • troškovnik radova u skladu s pravilima struke, važećom tehničkom i zakonskom regulativom
projektiranje elektrotehnika rijeka

Projekti energetske obnove odnose se na vanjsku ovojnicu zgrade (zidovi, krov, stropovi, stolarija, podovi) te građevinske zahvate u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade odnosno smanjenja energetskih potreba.

Poboljšanjem energetskih svojstava zgrada prelazi u viši energetski razred i smanjena je potreba za energijom, a samim time smanjeni su i troškovi održavanja zgrade. Dodatna prednost koja je ostvarena obnovom je povećanje kvalitete života i udobnosti boravka te povećanje tržišne vrijednosti nekretnine.

Dogovorite savjetovanje o energetskoj obnovi zgrade