Primjeri iz prakse

Ivekovićeva 4, Rijeka

 • Višestambena zgrada izvedena je katnosti P+5.
 • Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke prije energetske obnove iznosi 214.431,90 kWh/a.

 

U svrhu povećanja energetske učinkovitosti definirana je izvedba sljedećih radova:

 • toplinska izolacija pročelja zgrade (rekonstrukcija zidova pročelja)
 • toplinska izolacija stropa prema vanjskom prostoru zgrade
 • zamjena postojeće stolarije novom PVC stolarijom
 • Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke nakon energetske obnove iznosi 78.354,35 kWh/a.

Rekonstruirana zgrada će postići Q’’H,nd.ref = 41,95 kWh/a. Projektirana ušteda Qhnd-a iznosi 63,46%.

Tihovac 1, Rijeka

 • Višestambena zgrada izvedena je katnosti P+11.
 • Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke prije energetske obnove iznosi 405.916,70 kWh/a.

 

U svrhu povećanja energetske učinkovitosti definirana je izvedba sljedećih radova:

 • toplinska izolacija pročelja zgrade (rekonstrukcija zidova pročelja)

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke nakon energetske obnove iznosi 116.415,70 kWh/a.
Rekonstruirana zgrada će postići Q’’H,nd.ref = 32,92 kWh/a. Projektirana ušteda Qhnd-a iznosi 71,32 %.

Trg kralja Tomislava 124b, Crikvenica

energetska obnova fasade crikvenica
energetska obnova zgrade crikvenica
 • Višestambena zgrada izvedena je katnosti S+P+3.
 • Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke prije energetske obnove iznosi 81.505,33 kWh/a.

 

U svrhu povećanja energetske učinkovitosti definirana je izvedba sljedećih radova:

 • toplinska izolacija pročelja zgrade (rekonstrukcija zidova pročelja)
 • toplinska izolacija ravnog krova
 • zamjena vanjske stolarije

 Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke nakon energetske obnove iznosi 27.662,88 kWh/a.
Rekonstruirana zgrada će postići Q’’H,nd.ref = 45,23 kWh/a. Projektirana ušteda Qhnd-a iznosi 71,32 %.