PROJEKTIRANJE U GRAĐEVINARSTVU

Procjena vrijednosti nekretnine

  • Regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina
  • Vrše ju stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji
  • Uz utvrđivanje građevinske i tržišne vrijednosti procjena vrijednosti nekretnine podrazumijeva i provjeru pravnog statusa odnosno uspoređivanje podataka u vlasničkoj i prostornoj dokumentaciji sa stanjem u naravi tj. identifikaciju objekta

Etažiranje

  • Postupak kojim se uspostavlja vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade. Tako uspostavljeno vlasništvo upisuje se u zemljišne knjige
  • Dok se ne izvrši etažiranje, vlasništvo se vodi po idealnim dijelovima ( svi suvlasnici su vlasnici cijele nekretnine u određenim omjerima). Nakon etažiranja svaki vlasnik je upisan kao vlasnik točno određenog pripadajućeg dijela i tada može potpuno slobodno raspolagati svojim vlasničkim dijelom, odnosno utvrditi točni udio u svim zajedničkim troškovima proporcionalno svom suvlasničkom udjelu
  • Etažirati se mogu kuće sa dva ili više stanova te zgrade sa stanovima
projektiranje elektrotehnika rijeka

Stručni i obračunski nadzor nad gradnjom

  • U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzire se građenje u odnosu na usklađenost građenja s građevinskom dozvolom, glavnim projektom, tipskim projektom za koje je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo rješenje, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke

Trebate neke od naših usluga?