KONTAKT

IFC d. o. o.

Godina osnivanja: 1993.
Adresa:
Omladinska 9, Rijeka
OIB: 18191350040

IBAN: HR4323400091100066852
Telefon: 098 9015 149
Email: info@ifc.hr

Osoba ovlaštena za zastupanje:
Ivan Vukonić, član uprave

Kontaktirajte nas